Vergunning nodig voor een dakkapel?

Bookmark and Share Het plaatsen van een dakkapel verandert de aanblik van een woning. In sommige gevallen moet daarom een omgevingsvergunning aangevraagd worden. Dit was voorheen de bouwvergunning. Het is de toestemming die u van de gemeente krijgt om de dakkapel te plaatsen.

Vergunningcheck

Er komt maar één soort dakkapel in aanmerking voor vergunningsvrij bouwen, namelijk die met een plat dak. Dit betekent niet dat iedere dakkapel met plat dak vergunningsvrij gebouwd kan worden. Op de website van Omgevingsloket Online, www.omgevingsloket.nl, kunt u een check uitvoeren om te controleren of u vergunningsverplicht bent. Twijfelt u over uw vergunningsplicht en de geldende regelingen, neem dan contact op met uw gemeente of kijk op de gemeentelijke website.

Aanvraag vergunning dakkapel

Heeft u een omgevingsvergunning nodig, dan moet u een aanvraag doen. In veel gevallen zal de dakkapel specialist u hierbij helpen. Voordat de aanvraag kan worden ingediend zijn de volgende zaken nodig: aanvraaggegevens, gegevens van de aanvrager, gegevens van de gemachtigde, locatiegegevens, een specificatie van de werkzaamheden en eventueel benodigde bijlagen. Een voorbeeld hiervan is een bouwtekening. Deze kan worden opgemaakt door de specialist óf u kunt een bestaande bouwtekening kopen die op uw dakkapel betrekking heeft. Staan deze zaken op een rij, dan kan de aanvraag worden ingediend.

Behandelprocedure

Tijdens de behandelprocedure bepaalt de gemeente of zij u de omgevingsvergunning zal verlenen. De gemeente mag hier maximaal acht weken ‘wachttijd’ voor uittrekken. De snelheid waarmee de gemeente de vergunning voor een dakkapel verleent kan worden vergroot, bijvoorbeeld wanneer een ander huis in de straat al zo’n zelfde dakkapel heeft. De kans dat u de dakkapel mag bouwen is daarmee vaak groter en het proces gaat sneller.

Beschikking

Dit is het besluit van de gemeente. Bent u het hier niet mee eens, dan heeft u zes weken de tijd bezwaar tegen de beschikking aan te tekenen. Na zes weken wordt de beschikking onherroepelijk, en kunt u, indien u toestemming heeft, met de bouw van de dakkapel beginnen.

Kosten

De kosten van een vergunning voor de bouw van een dakkapel verschillen per gemeente. Er worden door iedere gemeente namelijk andere legestarieven berekend. De gemiddelde prijs is ongeveer € 400,-.